Plan lekcji
ED AN RB BB SB BI
BP AB IB BZ JB
MC CA IC CE AD AF
BG GA AG DG GZ
TI EJ JG JR MJ KZ
KL WH AK KG
DK RK EU KA KE AE
AC KR JT AP KI JO
LA AI ML JM SM MR
BM PJ MO AM MU KN
OA AO PC PG PL PM
LP IP EP LR RL AR
RA SD KS SA PS SH
IS ST ES WS WD
LT PU NV TW JW KW
MW LW PW WO AW WJ
WG ZR ZK RZ ZG TZ
PZ ZA