Plan lekcji
ED AN RB BB SB BI
BP AB IB BZ JB
MC CA CR IC CE AD
AF BG GA AG DG
GZ TI EJ JG JR MJ
KZ KL WH AK KG
DK RK KA KE AE AC
KR JT AP KI JO LA
AI ML JM SM MR BM
PJ MO AM MU WN MN
KN OA AO PC PG PL
PM IP EP LR RL AR
RA SD KS SA PS IS
ST ES WS WD PU
TW JW KW MW LW PW
WO AW WJ WG ZR ZK
RZ ZG TZ PZ ZA