Plan lekcji
1A 1społeczny 1B 1medyczny 1C 1cybernetyczny 1D 1politechniczny 1F 1technik ekonomista 1G 1technik analityk
1J 1prawno-dziennikarski 1K 1technik hotelarstwa 1L 1technik eksploatacji portów i terminali 1M 1technik żywienia i usług gastronomicznych 2A 2społeczny 2B 2medyczny
2C 2cybernetyczny 2D 2politechniczny 2E 2prawno - dziennikarski 2F 2technik ekonomista 2G 2technik analityk 2J 2prawno-dziennikarski
2K 2technik hotelarstwa 2L 2technik eksploatacji portów i terminali 2M 2technik żywienia i usług gastronomicznych 2P 2technik eksploatacji portów i terminali 3A 3społeczny 3B 3medyczny
3C 3cybernetyczny 3D 3politechniczny 3J 3prawno-dziennikarski 3F 3technik ekonomista 3K 3technik hotelarstwa 3L 3technik eksploatacji portów i terminali
3M 3technik żywienia i usług gastronomicznych 4F 4K 4L