Plan lekcji
1A 1społeczny 1B 1medyczny 1C 1cybernetyczny 1D 1politechniczny 1E 1prawno - dziennikarski 1F 1technik ekonomista
1G 1technik analityk 1J 1prawno-dziennikarski 1K 1technik hotelarstwa 1L 1technik eksploatacji portów i terminali 1M 1technik żywienia i usług gastronomicznych 1P 1technik eksploatacji portów i terminali
2A 2społeczny 2B 2medyczny 2C 2cybernetyczny 2D 2politechniczny 2J 2prawno-dziennikarski 2F 2technik ekonomista
2K 2technik hotelarstwa 2L 2technik eksploatacji portów i terminali 2M 2technik żywienia i usług gastronomicznych 3A 3B 3D
3E 3F 3K 3L 4F 4K
4M 4L